Tin tức

StepN - Move to earn

StepN - Move to earn

GST/GMT bay phấp phơi nhưng anh em chớ quên bổ sung kiến thức về dự án nhé. Hôm nay mình gửi anh em Phần 2 cũng như là phần cuối của bài viết “Chúng tôi đã xây dựng trò chơi NFT move2earn đầu tiên trên Thế giới trong bốn tháng như thế...

Chi tiết